Aankoopbegeleiding

Een grondige inventarisatie van koopmotieven en wensen kan leiden tot verrassende inzichten en betere resultaten.

Intake

In een of meerdere interviews wordt doorgevraagd totdat een concreet beeld ontstaat over het gewenste bedrijf, regio en omvang. Desgewenst kan een MBI kandidaat (management buy in) ondernemerstest worden afgenomen om inzicht te krijgen in de typologie van de ondernemer om zodoende een betere zoekprofiel op te stellen. Voor strategische kopers is het van belang om de feitelijke koopargumenten goed te bespreken teneinde een geschikte onderneming te identificeren.

Werving

DGMC benaderd proactief ondernemingen die voldoen aan het zoekprofiel. Hierdoor komt de opdrachtgever in aanraking met ondernemingen die (nog) niet actief in de verkoop zijn en in alle rust een eventuele overname verkend kan worden. Daarnaast wordt het zoekprofiel aangeboden bij collega intermediairs, investeringsmaatschappijen en worden ontvangen profielen gescreend op relevantie.

Kennismaking met het bedrijf en ondernemer

Voordat gesproken wordt over verkoopprijs en andere condities vindt een kennismakingsgesprek plaats met als doel dat de toekomstige koper en verkoper elkaar goed leren kennen. Hier wordt de basis gelegd voor een succesvolle overdracht.

Risico analyse onderneming

Na een beslissing om tot aankoop over te gaan wordt aan de hand van de ontvangen informatie en een omgevingsanalyse een risicoanalyse gemaakt. Dit legt de basis voor een inhoudelijke discussie met de verkopende partij.

Waardebepaling

Er bestaat altijd een groot verschil tussen waarde en prijs. Hierbij is niet alleen de prijs van belang maar ook de aanvullende condities. Veelal worden synergie voordelen overschat. Realiteitsgehalte is van eminent belang om tot een evenwichtig voorstel te komen.

Transactie vormgeving

Bij een positieve beoordeling van de mogelijke transactie wordt in eerste instantie een niet bindend voorstel op hoofdlijnen voorgelegd aan de verkopende partij. Indien overeenstemming is wordt een intentieverklaring (LOI) opgesteld teneinde zo concreet mogelijk alle aspecten van de transactie vast te leggen. Door of hoofdlijnen de transactie vorm te geven is een basis gelegd voor de financiering en de definitieve koopovereenkomst.

Financiering

DGMC benaderd minimaal drie banken en eventueel, afhankelijk van de financieringsbehoefte, andere verstrekkers van vreemd en risicodragend vermogen

Due Diligence

Na het ondertekenen van de LOI wordt een boekenonderzoek uitgevoerd. Dit blijft niet beperkt tot de cijfers maar teven juridische technische en bedrijfskundige aspecten. Geconstateerde afwijkingen worden besproken met de verkopende partij. Dit kan leiden tot een aanpassing van de verkoopprijs of aanvullende voorwaarden. In bepaalde gevallen kan het leiden tot het beëindigen van het aankoopproces.

Transactie afronding

Opstellen van een koopovereenkomst door een advocaat. Afronden van de financieringsarrangement en overdracht van aandelen via een notaris

Post transactie fase

De overname houd niet op bij de notaris, Dan begint het pas. DGMC wordt vaak ook na de transactie betrokken om de overdracht inhoudelijk in goede banen te leiden.


Toegevoegde waarde DGMC bij de aankoop van een onderneming

  • Voorlichting ten aanzien van het aankoopproces en het hebben van een eigen onderneming
  • Groot landelijk netwerk
  • Effectieve zoek methodieken met een hoge slagingskans
  • 15 jaar ervaring in transactie realisatie
  • Inlevingsvermogen waardoor transacties aansluiten bij de beeldvorming van zowel koper als verkoper.
  • Kennis van bancaire condities bij de financiering van transacties.

Interesse?
Maak nu een afspraak