Advies

Voordat er lange-termijn-keuzes gemaakt gaan worden, is een goede analyse en concrete onderbouwing een vereiste basis. Dit kan door middel van de volgende concrete opdrachten:

Bedrijfsfinanciering

De markt voor bedrijfsfinanciering is sterk aan verandering onderhevig. Denk aan de veranderende houding van de traditionele banken; het volwassen worden van crowdfunding; nieuwe toetreders zoals ‘direct lenders’; informal investors die risicodragend kapitaal verstrekken. Kortom, financiering wordt steeds vaker gestapeld. Hierbij is een goede voorbereiding, een onafhankelijk advies en professionele begeleiding van groot belang.

Wekkapitaal Reductie

Systematisch analyseren van alle balansposities kunnen verassende besparingen opleveren. Vreemde ogen dwingen: vaak worden er geen kritische vragen gesteld over de hoogte van afnemerskrediet, voorraad hoogtes en leverancierskrediet.

SWOT-analyse

Aan de hand van een sterkte-zwakteanalyse wordt de organisatie doorgelicht. Hierbij komen alle bedrijfsaspecten aan de orde: commercie, product/diensten, organisatie, processen, personeel en marktpositionering.

DGMC geeft na onderzoek een haarscherp beeld met concrete conclusies en aanbevelingen.

Wat levert het op:

 • vreemde ogen dwingen: confrontatie en bewustwording;
 • concrete doelstellingen met deadlines voor de komende periode;
 • focus en verbeterde communicatie;
 • plezier in het werk!

Rendementscan

Bent u tevreden met uw bedrijfsresultaat?

Aan de hand van een gestructureerde aanpak maakt DGMC een analyse van de onderneming. Het anders kijken naar de onderneming kan vaak verassende effecten opleveren.

Wat levert een rendementscan op:

 • integraal zicht in daadwerkelijke kostprijzen en verborgen kosten;
 • inzicht in klantenbijdrage;
 • samenhang in indirecte kosten en toegevoegde waarde voor de organisatie;
 • verbeterpunten in processen binnen de organisatie;
 • kostenstructuur en potentiële kostenreducties;
 • benchmarking van kosten met vergelijkbare organisaties.

Financieringsscan

Ziet u op tegen een gesprek met de bank?

Financiering is vaak een onderbelicht bedrijfsonderdeel met vaak grote gevolgen. DGMC maakt een analyse en geeft een concreet advies. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan:

 • beoordelen huidige financieringsarrangement;
 • werkkapitaalreductie;
 • alternatieve financieringsvormen;
 • klantenafspraken;
 • betaalgedrag afnemers;
 • maak- of koopbeslissingen.

DGMC kan ook voor implementatie zorgdragen en als gesprekspartner met de bank fungeren. Door alle partijen wordt dit gewaardeerd.

Contact

Villa Amersberg
Utrechtsesweg 223
Amersfoort, 3818 EE