Blog

Welkom bij onze blog. Commentaar, nieuws en wetenswaardigheden rondom bedrijfsopvolging in brede zin…

Oriëntatie

Veelal speelt bedrijfsopvolging lang in het achterhoofd van de ondernemer. Emotionele blokkades weerhouden de ondernemer zich goed te laten informeren. Een eerste oriënterend gesprek kan verhelderend werken. Het uitleggen hoe waardebepaling in zijn werk gaat kan een openbaring zijn voor ondernemers. Het voorbereidingsproces vindt idealiter 3 jaar voor overdracht plaats, immers, het werken aan waarde…

Financieel directeur als opvolger?

Vaak wordt gezegd dat de DGA de drijvende kracht is achter zijn onderneming. Maar is dit in de volgende fases van de onderneming nog altijd nodig? Zodra de onderneming in een volwassen levensfase beland drijft de onderneming tevens op een aantal sleutelfunctionarissen binnen het bedrijf die al langdurig relaties onderhouden met de afnemers, personeel en leveranciers. Echter,…

Hoe vertel ik het mijn bank?

Tijdens deze economische turbulente tijden is goede communicatie met de huisbankier van groot belang. Veelal wordt veel informatie met de bank gedeeld die minder relevant is en blijft voor de bank noodzakelijke informatie achterwegen. Een goede voorbereiding, goed financieel management, gestructureerde communicatie van de huidige status, cashflowplanning en een overzicht van de te nemen maatregelen…

Verkoop onderneming in delen

De verkoop van een onderneming begint bij een diepgaande analyse van de onderneming en het inleven in de potentiële koper. Indien de onderneming een variatie aan activiteiten kent kan gekozen worden voor de verkoop van de onderneming in delen. Immers, iedere koper zal alleen belangstelling hebben en waarde toekennen aan een gedeelte van de onderneming…


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.