Werknemersparticipatie

Continuïteit van ondernemingen in het MKB is sterk afhankelijk van de oprichter(s)/eigena(a)ren. Overdracht aan externe kopers brengt risico’s met zich mee die weerspiegeld zijn in de waarde en prijs van de onderneming. Met name kennisintensieve organisaties zouden oplossingen kunnen vinden in de richting van werknemersparticipatie.

Wat zijn de voordelen?

Voor de eigenaren

Betrokkenheid van werknemers die als participanten medeondernemers worden

Een hogere waarde van de onderneming als gevolg van een geleidelijke overdracht, extra inspanning van participanten en lagere continuïteit risico’s

Huidige eigenaren hoeven niet alleen de kar te trekken, immers, er is meer ondernemerschap binnen de organisatie

Geleidelijke ontkoppeling tussen management en aandeelhouderschap

Voor de participanten

Mogelijkheid om te participeren in de onderneming

Aanvullende passieve inkomen in de vorm van dividend

Hogere betrokkenheid bij de onderneming

Mogelijkheid tot uitbreiding van toekomstige aandelenbelang

Invloed op de waarde van de participatie

Belangstelling om de mogelijkheden voor uw onderneming te onderzoeken? Neem contact op met Hans de Groot.

Contact

Villa Amersberg
Utrechtsesweg 223
Amersfoort, 3818 EE