Gedragscode

De professionals van DGMC® hanteren een gedragscode. De gedragscode garandeert de cliënt het hoogste niveau van professioneel gedrag van onze medewerkers.

Artikel 1
Partners van DGMC beschermen en bevorderen de belangen van hun cliënten en behandelen alle belanghebbende op een eerlijke wijze.

Artikel 2
Partners onthouden zich aan overdrijving, foutieve voorstellingen of verdoezeling van feiten in relatie tot opvolging aangelegenheden.

Artikel 3
Partners van DGMC werken samen met andere dienstverleners teneinde de belangen van hun cliënt te bevorderen.

Artikel 4
Partners van DGMC verlenen geen diensten indien sprake is van een belangen conflict of een mogelijke belangen conflict in bedrijven , onroerend goed, of transacties zonder vooraf melding te maken van deze belangen aan alle relevante partijen.

Artikel 5:
Partners van DGMC maken bekend indien zij enig financieel voordeel behalen indien zij aanvullende producten of diensten aanbevelen.

Artikel 6:
Partners van DGMC ontvangen uitsluitend van een partij beloning, tenzij vooraf volledig kenbaar is gemaakt en schriftelijke toestemming is ontvangen van haar of zijn cliënt.

Artikel 7:
Partners van DGMC bewaren fondsen door cliënten in bewaring gegeven op seperate, escrow rekeningen of vergelijkbare oplossingen.

Artikel 8
Partners van DGMC zorgen ervoor dat overeenkomsten schriftelijk worden vastgelegd en alle partijen een exemplaar ontvangen.

Artikel 9
Partners van DGMC geven gelijkwaardige professionele diensten aan alle cliënten en klanten ongeacht ras, huiskleur, religie, geslacht, handicap, gezins situatie of afkomst.

Artikel 10
Partners van DGMC zijn deskundig en competent binnen het vakgebied waarin zij werkzaam zijn en laten zich door competente professional ondersteunen of maken kenbaar indien bepaalde kennisgebieden ontbreken voorafgaande de aanvang of aanvaarding van een opdracht.

Artikel 11
Partners van DGMC verrichten geen ongeautoriseerde werkzaamheden zoals recht of ieder andere dienst die bevoegdheid vereist of beëdiging tenzij zij aan de vereiste kwalificaties voldoen.

Artikel 12:
Deelnemers maken uitsluiten objectieve opmerkingen, op waarheid berustende met betrekking tot andere professionele dienstverleners.

Artikel 13
Partners van DGMC respecteren en versterken de exclusieve en professionele relaties van andere professionele dienstverleners hebben met hun cliënten.

Artikel 14
Partners van DGMC geven de voorkeur aan mediation als oplossing van conflicten met cliënten and andere professionele dienstverleners.

Book a free consultation today.