Referenties

Overdracht onderneming aan de volgende generatie
Volgende generatie treedt in dienst en krijgt vrij snel de gelegenheid om de onderneming over te nemen.
Rol DGMC
Voorlichting aan aspirant koper t.a.v. alle aspecten van bedrijfsoverdracht: waardebepaling, risicoanalyse, bedrijfsvoering. Opstellen intentieverklaring, financieringsaanvraag, transactierealisatie.

Aankoop specialistische softwarebedrijf actief in leerlingvolgsystemen
Ervaren ondernemer zoekt na verkoop van zijn onderneming een nieuwe uitdaging in de software industrie.
Rol DGMC
Waardebepaling, risicoanalyse, opstellen intentieverklaring, financieringsaanvraag, transactierealisatie.

Advies werknemersparticipatie
Ondernemer wenst sleutelfunctionarissen te laten participeren in de onderneming.
Rol DGMC
Voorlichting kandidaten. Juridische structuur adviseren. Waardebepaling onderneming. Advies participantenovereenkomst en financiering.

Verkoop systeem integrator
Ondernemer vraagt advies nadat hij benaderd is door een kandidaat-koper
Rol DGMC
Opstellen informatiememorandum. Waardebepaling. Verkennen alternatieve verkoopstrategieën. Voeren van meerdere gesprekken met kandidaat-koper.

Aankoop IT onderneming met verticale applicaties
IT ondernemer zoekt een nieuwe onderneming met verticale applicaties
Rol DGMC
Benaderen van ondernemingen die in het profiel passen. Anoniemprofiel uitzetten binnen eigen netwerk van overnameadviseurs. Aandragen van meerdere ondernemingen die aan het zoekprofiel voldoen. Voeren van gesprekken met een geschikte onderneming. Opstellen van een LOI. Verzorgen van een financieringsaanvraag. Voeren van gesprekken om tot een definitieve overeenstemming te komen.
Resultaat
Geslaagde aankoop inclusief transactie fianciering.

Verkoop metaalbedrijf
Ondernemer wenst nieuwe activiteiten te ontplooien.
Rol DGMC
Na de voorbereiding: waardebepaling, SWOT analyse en overleg met aandeelhouders, zijn kandidaat-kopers benaderd. Gesprekken gevoerd met meerdere geschikte kandidaat-kopers.
Resultaat
Onderneming verkocht aan een buitenlandse partij.

Verkoopbegeleiding E-Commerce specialist
Ondernemer wenst andere activiteiten te ontplooien en heeft te weinig tijd om de onderneming zelfstandig naar een volgende fase te brengen
Rol DGMC
Informatiememorandum opgesteld inclusief waardebepaling. Anoniem profiel aangeboden aan verschillende belangstellende partijen. Kandidaat-kopers gekwalificeerd. Gesprekken begeleid
Resultaat
Onderneming verkocht aan een MBI kandidaat met ervaring in E-Commerce en ICT implementaties.

Verkoopbegeleiding van ICT beheerder
Wegens leeftijd wenst DGA zijn onderneming te verkopen.
Rol DGMC
Informatiememorandum opgesteld inclusief waardebepaling. Anoniem profiel aangeboden aan verschillende netwerken. Kandidaat-kopers gekwalificeerd. Gesprekken begeleid
Resultaat
Onderneming verkocht aan een branchegenoot die zijn marktgebied geografisch kon uitbreiden

Waardebepaling t.b.v. aandeelhouders
ICT bedrijf wenst aandelen aan het personeel aan te bieden.
Rol DGMC
Uitvoerige (risico) analyse van de onderneming uitgevoerd. Meerdere waarderingsmethodes doorgerekend. Rapportage en toelichting. Voorlichting aan toetredende aandeelhouders.
Resultaat
Aandeelhouders en werknemers inzicht verschaft in waard bepalende factoren en acceptatie gerealiseerd.

Verkoop ventilatiespecialist
Familiebedrijf met omstreeks 50 werknemers wenst onderneming te verkoper. Twee werkmaatschappijen met onroerend goed in eigen beheer.
Rol DGMC
Na de voorbereiding: waardebepaling, SWOT analyse en overleg met aandeelhouders, zijn kandidaat-kopers benaderd. Gesprekken gevoerd met meerdere geschikte kandidaat-kopers.
Resultaat
Verkoop aan een regionale strategische koper waarbij eigen identiteit en zelfstandigheid is behouden. Tweede generatie groeit door naar een rol in de holding op het gebied van innovatie en procesoptimalisatie. Koper gaat een lang termijn huurovereenkomst aan.

Aankoop Communicatiebureau (duo MBI)
Algemeen directeur in de communicatie branche wenst in samenwerking met zijn oud collega een middelgroot communicatiebureau te verwerven.
Rol DGMC
Binnen enkele weken In het netwerk een goed passende onderneming gevonden, onderhandelingen gevoerd en een intentieverklaring opgesteld. Verder de financieringsaanvraag begeleid en gerealiseerd.
Resultaat
Overname van een middelgroot communicatiebureau inclusief bancaire financiering gerealiseerd.

Verkoop producent van bedrijfsautoaccessoires
Bedrijf actief met de productie en verkoop van bedrijfsauto accessoires met verkoop via dealers wenst onderneming te verkopen.
Rol DGMC
Waardebepaling, opstellen van een shortlist, voeren van onderhandelingen met een geschikte kandidaat-koper, beoordelen van de koopovereenkomst.
Resultaat
Verkoop van de onderneming middels een activa transactie aan een koper uit de regio.

Verkoop productspecialist meubels t.b.v. de openbare ruimte
Productspecialist met productie in Azië met verkoop in de Benelux wenst a.g.v. strategische keuzes de onderneming te verkopen.
Rol DGMC
Marktinventarisatie, benaderen kandidaat-kopers, voeren van gesprekken, beoordeling LOI en koopovereenkomst.
Resultaat
Verkoop van de onderneming middels een activa transactie aan een koper uit de regio.

Voorlichting toetredende werknemers
Ingenieursbureau wenst sleutelfunctionarissen te laten participeren via een STAK model.
Rol DGMC
Presentatie verzorgd aan werknemers en directie met achtergrond informatie, rendementsverwachting, STAK constructie, fiscale gevolgen. Vragen beantwoord.
Resultaat
Aandeelhouders en werknemers inzicht verschaft in waardebepalende factoren en acceptatie gecreëerd.

Verkoop CV onderhoudsspecialist
DGA wenst na het maken van strategische keuzes een onroerend goed dienstverlener te verkopen.
Rol DGMC
Werving van meerdere kandidaat kopers. Waardebepaling gemaakt. Informatiememorandum opgesteld. In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en zijn er diverse gesprekken gevoerd.
Resultaat
Succesvolle transactie gerealiseerd met een strategische koper.

Verkoop legionella specialist
DGA wenst na het maken van strategische keuzes een onroerend goed dienstverlener te verkopen.
Rol DGMC
Werving van meerdere kandidaat kopers. Waardebepaling gemaakt. In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en zijn er diverse gesprekken gevoerd.
Resultaat
Succesvolle transactie gerealiseerd met een geschikte koper.

Aankoop bedrijf actief in ventilatie infrastructuur
Financieel directeur wenst een combinatie te maken tussen een rol als investeerder en financieel manager.
Rol DGMC
Na meerdere bedrijven beoordeeld te hebben is een passend bedrijf gevonden, Binnen een relatief korte termijn zijn koper en verkoper het eens geworden over de hoofdlijnen van de transactie. DGMC heeft de deal structuur bepaald, onderhandelingen gevoerd en financiering van de transactie verzorgd. Tevens in overleg met notaris de koopstructuur opgericht.
Resultaat
Succesvolle transactie gerealiseerd inclusief financiering. Binnen 3 maanden na de transactie is tevens een vervanger voor de DGA aangesteld.

Buy and build ICT infrastructuur specialist
Succesvolle specialist in ICT infrastructuur met eigen datacenter zoekt groei middels acquisities.
Rol DGM
Via verschillende kanalen worden geschikte bedrijven gevonden waarmee in gesprek is getreden. Naast opstellen van de intentieverklaring wordt ook de transactie financiering begeleidt en een nieuwe huisbankier aangezocht.

Aankoop MBI kandidaat
Bedrijfseconoom met een financiële achtergrond wenst zich in te kopen bij een bedrijf om in samenwerking met de DGA een groei scenario te bewerkstelligen en gezamenlijk een exit te realiseren.
Rol DGMC
Middels database search en een gericht mailing wordt contact gezocht met relevante bedrijven die open staan voor een gezamenlijke groeistrategie.

Verkoop gespecialiseerde technische dienstverlener
Als gevolg van toenemende omvang van opdrachten wenst de DGA aansluiting te vinden bij een strategische koper. DGA wenst na de overname over een langere termijn verbonden te blijven.
Rol DGMC
Werving van meerdere kandidaat kopers middels gerichte benadering van relevante grotere technische dienstverleners. Waardebepaling gemaakt. Informatiememorandum opgesteld. Onderhandelingen gevoerd. Overleg gevoerd over arbeidsvoorwaarden na overname.

Verkoop gespecialiseerde technische dienstverlener
Als gevolg van toenemende omvang van opdrachten wenst de DGA aansluiting te vinden bij een strategische koper. DGA wenst na de overname over een langere termijn verbonden te blijven.
Rol DGMC
Werving van meerdere kandidaat kopers middels gerichte benadering van relevante grotere technische dienstverleners. Waardebepaling gemaakt. Informatiememorandum opgesteld. Onderhandelingen gevoerd. Overleg gevoerd over arbeidsvoorwaarden na overname.

Verkoop telecom specialist
DGA wenst een nieuwe uitdaging aan te gaan en verzoekt DGMC de verkoopbegeleiding te verzorgen.
Rol DGMC
Werving van meerdere kandidaat kopers. Waardebepaling gemaakt. Informatie memorandum opgesteld. In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en worden gesprekken gevoerd met meerdere belangstellende strategische kopers.

Aankoop technische dienstverlener
In opdracht van een financiële koper geschikte ondernemingen aangedragen ter overname.
Rol DGMC
Aandragen van ondernemingen die passen bij het zoek en risicoprofiel van de opdrachtgever. Uitvoeren van een risico analyse en de financierbaarheid van de onderneming onderzocht. Op basis van de criteria van de opdrachtgever een intentieverklaring geformuleerd en onderhandelingen gevoerd met de verkopende partij. Financieringsvoorstel opgesteld en gerealiseerd bij een gerenommeerde financiële instelling.

Aankoop ERP aanbieder
Internationale gespecialiseerde softwarehuis zoekt ter uitbreiding in de Nederlandse markt een ERP aanbieder ter overname.
Rol DGMC
Zoekprofiel opgesteld en relevante partijen rechtstreeks benaderd. Analyse van de vraagprijs en onderhandelingen voeren namens de opdrachtgever. Onderhandelingspunten in kaart gebracht en risico analyse uitgevoerd. Technische due diligence laten uitvoeren.

Aankoop MBI kandidaat
Technisch georiënteerde turn-around manager zoekt een eigen bedrijf om voor een langere termijn aan verbonden te zijn.
Rol DGMC
Aandragen van een geschikte onderneming waar een technisch operationeel manager wordt gezocht en participatie een randvoorwaarde is. Inhoudelijk goede aansluiting waarbij waardering van het aandelenbelang van secundaire belang is. Advies bij de financiering en realisatie daarvan.

Verkoop middelgrote elektrotechnisch installatiebedrijf
DGA zoekt aansluiting bij een landelijke speler.
Rol DGMC
Informatie memorandum en waardebepaling opgesteld, benaderen van meerdere kandidaat kopers. Onderhandelingen gevoerd. Koper zocht een regionale hub om verder te kunnen groeien.

Advies bij implementatie van werknemersparticipatie
Technisch adviesbureau wenst werknemers in de gelegenheid te stellen om te participeren in de onderneming.
Rol DGMC
In overleg met de huisaccountant en fiscalist een presentatie opgesteld ter voorlichting aan de werknemers. Gesprekken gevoerd met verschillende werknemers en een FAQ overzicht opgesteld.

Aankoop MBI-softwarebedrijf
Programmamanager in complexe ICT-implementaties wenst na een succesvolle carrière de stap te maken naar een eigen bedrijf.
Rol DGMC
In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en zijn er diverse gesprekken gevoerd. DGMC heeft een deel van de structuur bepaald, onderhandelingen gevoerd en transactie van de financiering verzorgd.
Resultaat
Digitale mediabedrijf gevonden met opvolgings vraagstukken

Middelgroot beveiligingsbedrijf
Directie zoekt aansluiting bij een landelijk werkende collega.
Rol DGMC
In een eerdere fase is geadviseerd de verkoop uit te stellen i.v.m. een eenzijdige omzetverdeling. Twee jaar later is het bedrijf sterk gegroeid en is er een betere klantenspreiding. DGMC heeft de waardebepaling verzorgd, Informatiememorandum en zoekprofiel opgesteld. Shortlist opgesteld en kandidaat kopers benaderd.
Resultaat
Na meerdere gesprekken is een geschikte ambitieuze koper gevonden, waardoor een sterk synergetische combinatie is ontstaan met meerdere USP’s.

MBO ICT bedrijf
Directie wenst MBO te realiseren en te verzelfstandigen van de ICT-groep.
Rol DGMC
DGMC heeft de directie geadviseerd inzake de aankoopstrategie, scenario analyses en een waardebepaling uitgevoerd, de LOI geformuleerd en onderhandelingen gevoerd met de Holding-directie.
Resultaat
Transactie wordt uitgesteld, afspraken gemaakt ten aanzien van condities bij toekomstige verkoop

Bedrijfsopvolging Internationaal standbouwbedrijf
Eigenaar wenst een stap terug te doen en nog enkele jaren actief te blijven.
Rol DGMC
Er zijn kopers geïnventariseerd in zowel binnen- als buitenland en combinaties gezocht tussen lokale MBI-kandidaten in combinatie met buitenlandse, strategische kopers.
Resultaat
Verkoop aan een MBI kandidaat met internationale ervaring

MBI-aankoopbegeleiding kunststofproducent
Manager in loondienst met commerciële vaardigheden zoekt een eigen bedrijf
Rol DGMC
Er is een zoekprofiel opgesteld en in het netwerk uitgezet. Hierbij heeft DGMC de intentieverklaring opgesteld, onderhandelingen gevoerd en tevens de transactiefinanciering begeleid.
Resultaat
Na meerdere bedrijven te hebben beoordeeld, is een producent van kunststofproducten aangekocht.

Verkoopbegleiding webhostingbedrijf
Eigenaar wenst zijn bedrijf te verkopen teneinde nieuwe activiteiten te ontplooien.
Rol DGMC
Opstellen Informatie memorandum, waardebepaling, benaderen kandidaat kopers.
Resultaat
De transactie is in twee delen gerealiseerd: de applicaties zijn verkocht middels een activatransactie aan een softwarehuis en de hostingactiviteiten middels een aandelentransactie aan een collega-aanbieder.

Verkoopbegeleiding installatiebedrijf
Eigenaar wenst zijn ambities te vervullen door aansluiting bij een strategische partner.
Rol DGMC
De verkoopstrategie is bepaald, de waardebepaling en het verkoopmemorandum zijn opgesteld, kandidaat-kopers werden benaderd en er zijn onderhandelingen gevoerd.
Resultaat
Na meerdere gesprekken is een koopovereenkomst getekend met een grotere regionale speler.

MBI koopt lasbedrijf
MBI-kandidaat met een groot netwerk in de olie en gas industrie zoekt een lasbedrijf.
Rol DGMC
De opdracht was het zoeken en vinden van een geschikt lasbedrijf met voldoende kraancapaciteit om de olie- en gasindustrie te kunnen bedienen.
Resultaat
Naast de aankoopbegeleiding werden ook de bedrijfs- en transactiefinanciering gearrangeerd met een bancaire instelling.

Verkoopbegeleiding van een technisch advies- en realisatiebureau
Eigenaar van een sterk groeiend, specialistisch bedrijf in de olie- en gasindustrie zoekt aansluiting bij een strategische partij om de sterke groei het hoofd te bieden.
Rol DGMC
Het verkoopmemorandum, de waardebepaling en de verkoopstrategie werden opgesteld. Er zijn gesprekken met meerdere kandidaat-kopers gevoerd, aanbiedingen beoordeeld en onderhandelingen gevoerd.
Resultaat
Wegens investeringsstop van de kopende partij is de transactie uitgesteld. Na de financiële crisis is alsnog de onderneming verkocht aan een internationaal opererende technische dienstverlener

Aankoopbegeleiding van een installatiebedrijf
Tweede generatie zoekt groei door het aankopen van collega-installateurs met opvolgingsproblematiek.
Rol DGMC
Het zoekprofiel werd opgesteld en bedrijven die binnen het profiel passen zijn benaderd. Vervolgens werd de waardebepaling opgesteld, onderhandelingen gevoerd en de due diligence gecoördineerd.
Resultaat
Een transactie werd gerealiseerd met een collega in een aangrenzende regio, waardoor synergievoordelen van product-marktcombinatie realiseerbaar werden.

Aankoopbegeleiding van een architectenbureau
Bestaand bedrijf in vastgoedbeheer en -onderhoud acquireert een architectenbureau in de regio om synergetische effecten te realiseren.
Rol DGMC
Het aangeboden verkoopmemorandum werd beoordeeld en de verkoper geconfronteerd met inconsistenties in de waardebepaling. De intentieverklaring is opgesteld en er werden onderhandelingen gevoerd.
Resultaat
Aankoop transactie gerealiseerd binnen de bestaande financieringsarrangement.

Bedrijfsopvolging binnen een schildersbedrijf
Eigenaar wenst een lange-termijn-overdrachtsstrategie te bepalen.
Rol DGMC
DGMC begeleidde het bewustwordingsproces. Met alle familieleden werden interviews gehouden en er is een meerjarenplan-van-aanpak opgesteld.
Resultaat
Bedrijf wordt overgedragen aan de dochter en schoonzoon.

Management buy out assurantietussenpersoon
Tweede man neemt het bedrijf over van zijn oudere collega na jarenlange samenwerking.
Rol DGMC
DGMC adviseerde het management bij de aankoop en financiering van de transactie.
Resultaat
Transactie gerealiseerd met behoud van bestaande financieringscapaciteit

Aankoop en financiering van een holding met 4 werkmaatschappijen, 96 werknemers en 3 directieleden
MBI-kandidaat met een goede trackrecord in de installatiebranche zoekt een eigen bedrijf.
Rol DGMC
Van een installatiebedrijf met een omzet van 9 miljoen is de waardebepaling opgesteld. DGMC verzorgde de begeleiding bij onderhandelingen, transactiefinanciering en het coördineren van een due diligence. In de post-transactiefase vond de implementatie van de business balanced scorecard plaats.
Resultaat
Aankoop met succes gerealiseerd inclusief transactiefinanciering met zeer beperkte eigen inbreng van de MBI kandidaat.

Verkoopbegeleiding van een middelgroot adviesbureau
De directie en aandeelhouders wensen hun bedrijf te verkopen.
Rol DGMC
De stille verkoop werd ingezet en een select aantal kandidaat-kopers werden benaderd.
Resultaat
Na het voeren van oriënterende gesprekken is besloten de onderneming in twee entiteiten voort te zetten.

Groei door acquisitie
Een relatief klein elektrotechnisch installatiebedrijf zoekt versnelde groei door middel van aankoop van een of meerdere installatiebedrijven.
Rol DGMC
Er wordt een zoekopdracht uitgezet.
Resultaat
Gefaseerde transactie wordt gerealiseerd om de financieringsbelasting te beperken

‘Buy and build’ in de vleeswarenindustrie
Introductie van een nieuw vleeswarenconcept. Opdrachtgever wenst meerdere vleeswarenproductiebedrijven te acquireren.
Rol DGMC
Benaderen van relevante kopers in de vleeswaren industie.
Resultaat
Gesprekken leiden niet tot een transactie in vleeswarenindustie maar wel in de kant en klaar maaltijden industrie.

Verkoopbegeleiding van een tolk-/vertaalbureau
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de eigenaar zoekt DGA een opvolger.
Rol DGMC
Waardebepaling, Informatiememorandum en verkoopprofiel opgesteld. Uitgezet in relevantie netwerk. Kandidaat selectie en gesprekken gevoerd.
Resultaat
Transactie gerealiseerd met MBI kandidaat.

Verkoop van een elektrotechnisch installatiebedrijf
Eigenaar is vanwege leeftijd en gezondheid op zoek naar bedrijfsopvolging.
Rol DGMC
Waardebepaling, Informatiememorandum en verkoopprofiel opgesteld. Uitgezet in relevantie netwerk. Kandidaat selectie en gesprekken gevoerd. Onderhandelingen gevoerd en intentieverklaring opgesteld.
Resultaat
Het bedrijf werd overgenomen door een soortgelijk bedrijf in een andere regio, die hiermee een grotere actieradius verwerft.

Privatisering van een onderhoudsbedrijf door middel van een management buy-out.
Bedrijfsleider krijgt de gelegenheid om het bedrijf te verwerven.
Rol DGMC
Adviseren van MBIO kandidaat en het opstellen van een risicoanalyse.
Resultaat
Door gunstige financieringsmogelijkheden te bedingen werd de overname financierbaar.

Verkoopbegeleiding van een trainingsbureau
Jonge eigenaar zoekt nieuwe uitdaging en wenst het bureau over te dragen.
Rol DGMC
Opstellen verkoop memorandum, waardebepaling, werving van potentiële kopers, voeren van onderhandelingen, opstellen intentieverklaring.
Resultaat
Bedrijf verkocht aan een koper uit het oosten van het land zoekt uitbreiding in de Randstad.

Overdracht naar volgende generatie

De volgende generatie treedt in dienst en krijgt de gelegenheid de onderneming zelfstandig voort te zetten.

Rol DGMC

Advies uitbrengen aan zowel verkoper als koper: rol management, waardebepaling, voorlichting aan koper, opstellen intentieverklaring, financieringsaanvraag.